Hoạt động Hàng hải & Cảng

marine1

Hộp số INTECH được thiết kế để chịu được những thách thức trong các ứng dụng cảng khó khăn, chẳng hạn như cần trục lớn ngoài khơi và tời neo và neo.