Giấy, khăn giấy & sợi

Wood Handling

Xử lý gỗ

Nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc thiết kế và sản xuất công nghệ truyền lực cơ học cho các ứng dụng sợi, giấy và khăn giấy đảm bảo chúng tôi là nhà cung cấp đáng tin cậy cho các đơn vị bánh răng cho các ứng dụng xử lý gỗ.