Chế biến cao su

rubber

Đã phát triển một loạt các giải pháp sản phẩm và dịch vụ mới cho máy trộn, máy xay và máy đùn được sử dụng trong chế biến cao su.