Chế biến đường

sugar

Các ứng dụng chế biến mía đường đòi hỏi hoạt động gần như liên tục trong thời gian thu hoạch - Hộp số INTECH mang lại một kỷ lục mạnh mẽ về hiệu suất đáng tin cậy.